Как да инвестираме в акции: Пълно ръководство за начинаещи

Безплатна електронна книга за лични финанси
14.04.2014
Ръководство за стартиране на малък бизнес в търговията
14.07.2014

Как да инвестираме в акции: Пълно ръководство за начинаещи

Имате депозит в банка, но лихвите вече са твърде ниски и инфлацията изяжда спестяванията ви? Знаете, че инвестициите в акции са с много по-висока доходност, но не знаете много за тях? В това тотално пълно ръководство ще ви представя всичко, което трябва да знаете за инвестирането в акции, ако сте начинаещ – събрано на едно място с много съвети, примери и снимки. Вашето бъдещо (богато) АЗ ще ви благодари, че днес сте прочели това ръководство.

Съдържание:

1. Защо искате да инвестирате в акции?

2. Какви са рисковете при инвестиции в акции?

3. Какво представляват акциите?

4. Стойност на акция

5. Инвестиционни стратегии

6. Как да изберем акциите, в които да инвестираме?

7. Къде да намерим информация за акциите?

8. Как да си купим акции?

9. Къде е записано, че аз притежавам дадени акции?

10. Какви данъци трябва да плащам за печалбите от акциите?

11. Как са защитени правата ми в случай на фалит на инвестиционния посредник?

12. Кой контролира капиталовия пазар?

13. Съветите на Стойне Василев при инвестиции в акции

14. Съветите на Уорън Бъфет за инвестициите в акции

15. И за финал…

И така, лихвите, които банките предлагат по едногодишните си депозити са около 4% (има и банки, които предлагат доста по-високи проценти, но не ви препоръчвам да влагате парите си там). Това е достатъчно, за да запазите стойността на парите си, но не и да получите доходност от тях. А целта на всяка инвестиция е именно това – да „победите“ инфлацията и да увеличавате богатството си.

Нашите родители са ни учили, че най-сигурното нещо са парите в банката. Това и несигурната политическа и икономическа обстановка у нас са причините банковите депозити на българите да са близо 40 милиарда лева и да продължават да растат. Като процентно изражение това прави около 82% от финансовите активи на хората у нас. Около 16% са вложенията във взаимни фондове, пенсионно-осигурителни дружества и други колективни схеми за инвестиции. По-малко от 2% от активите на българите са инвестирани в ценни книжа.

Здравословното разпределение на финансовите активи е в сравнително равни дялове между посочените инвестиции. В Германия, Австрия, Италия, САЩ, Великобритания и други богати страни над 60% от вложенията са в акции на компании (пряко или чрез колективни схеми като взаимните фондове). Този факт, освен че осигурява по-високи доходи на хората, помага и на местните икономики, което от своя страна води и до увеличаването на заплати, пенсии и други.

1. Защо искате да инвестирате в акции?

Първият въпрос, на който трябва да си отговорим е „Каква е крайната ни цел?“. „Искаме да заделим пари за покупката на жилище“, „Ще ми помогне по-рано да се пенсионирам“, „Ще се пробвам“ или „Когато спечеля ще му мисля“ са много различни причини. Затова отговорете честно пред себе си защо го правите. „Играта“ на борсата изобщо не е игра, защото рискувате парите, които сте изкарали с вашите способности и труд. Ако искате да сте „играч“, трябва много добре да научите правилата и да отделите доста време (някой казват, че са нужни над 10,000 часа), за да го практикувате.

2. Какви са рисковете при инвестиции в акции?

Съществува пряка зависимост между очакваната доходност и нивото на риска. Това винаги е така, независимо че ще се намерят хора, които ще ви предлагат „сигурна инвестиция с висока доходност“. Такова нещо не съществува. Единственото нещо, което намалява вашия риск при инвестиции в акции, са вашите знания за компанията, пазара, икономическите механизми и други, т.е. вашата финансова грамотност. Съветите на „експерти“ и „вътрешната информация“ само увеличават вашия риск, но не и очакваната доходност.

Риск и възвращаемост

Ако се върнем на риска, акциите (и бизнес начинанията) са най-рисковите инвестиции. Съответно и очакваната доходност от тях е най-голяма. Тази доходност, разбира се, не е гарантирана по никакъв начин. Дори цената на една акция да е растяла с по 15% всяка година, това не означава, че този тенденция ще се запази и в бъдеще.

продължава на следващата страница…

3. Какво представляват акциите?

Ако все още не сте се отказали от инвестирането в акции, да видим какво представляват тези ценни книжа. Преди време един познат ме попита „Ако си купя акции от компания Х, мога ли да уволня секретарката и да назнача жена ми на нейното място?“. Въпреки че звучи като виц, е съвсем реален случай.На първо място, когато си купите акции от дадена компания (освен ако не сте мажоритарен собственик, т.е. притежавате повече от 50% от фирмата), вие придобивате определени права, а не ставате съсобственик. Има малка разлика.

Правата, които придобивате с покупката на акции от определена компания са:

1. Право на дивидент. Това е основното имуществено право на всеки акционер. Ако фирмата е на печалба и Общото събрание реши, че ще разпредели тази печалба, вие имате право на част от нея, съразмерна с броя на притежаваните акции. Ако печалбата за изтеклата година е 100,000 лева, общия брой на акциите е 10,000, а вие притежавате 50 от тях, дивидента, който ви се полага е 500 лева. Получихме тази сума като първо разделихме печалбата на броя на всички акции и умножихме по броя на акциите, които притежавате.

2. Право на ликвидационен дял. В случай, че компанията фалира (възможно е) се разпродава нейното имущество, с което се покриват задълженията към всички кредитори – банки, служители, доставчици и други и ако е останала някаква сума, вие ще получите част от нея, отговаряща на броя на притежаваните акции от вас.

3. Право на глас. Чрез правото на глас акционерите участват в Общите събрания на компанията и във вземането на решения по всички въпроси, влизащи в дневния им ред. На тези събрания ще се информирате как се справя фирмата, има ли промени в ръководството и други. Също така, някой път може да разберете и доста важни неща от „кухнята”, които няма да ги кажат по новините. Ще може да зададете и въпроси на ръководството, ако нещо не ви е ясно. Не се притеснявайте да питате, вие сте техния „шеф“ и те са длъжни да ви отговорят.

4. Право на участие в управлението. Като акционер имате право да бъдете избиран в управителните органи на компанията. Разбира се, трябва да бъдете подкрепен от достатъчно други акционери, за да се случи това.

5. Право на записване на нови акции при увеличаване на капитала на дружеството. В определени случаи компанията може да реши да увеличи капитала си чрез издаването на нови акции. Всеки настоящ акционер има право да закупи съразмерен на притежаваните от него брой акции. Например, ако се издават 5,000 нови акции (и досегашните са толкова), ако притежавате 20 акции ще имате право да придобиете още толкова. Това е право, от което може да се откажете, ако не искате или нямате възможност да закупите нови акции. Тъй като капитала се увеличава, вашия дял в проценти ще намалее (с 50% в този случай).

Единственото задължение на всеки акционер е да заплати закупените от него акции. При продажбата на акции на ЦСКА, много фенове се притесняваха, че когато станат акционери ще трябва да дават още пари, за да погасят задълженията на клуба. Това няма как да стане, защото всеки е отговорен само до размера на закупените от него акции. С други думи, максималната сума, която може да загубите е тази, която сте платили за акциите. Никой не може да ви накара да плащате нещо допълнително, за да се погасяват задължения на дружеството.

4. Стойност на акция

Всяка акция има номинална и продажна стойност (или цена). Номиналната стойност е тази, която е изписана върху документа, с който придобивате акцията. Обикновено тя е 1 лев, но може и да е друга, цяла сума. След като акцията започне да се търгува на фондовата борса, нейната цена се променя в зависимост от търсенето и предлагането ѝ. Сумата, която вие заплащате, за да придобиете една акция е нейната продажна цена. Напълно е възможно тя да е стотици пъти по-висока от номиналната ѝ стойност. Например при номинална стойност от 1 лев, продажната цена да е 2,500 лева. Обратния случай също е възможен – продажната цена да е под номинала. Това не означава, че тя е подценена и е „изгодна“.

5. Инвестиционни стратегии

Най-важното нещо, за да сте успешни при инвестициите в акции е да имате стратегия и да я спазвате. Стратегията е набор от правила, които да прилагате при вашите вложения. На първо място трябва да определите каква сума ще инвестирате в акции. Също така, трябва да помислите дали ще е еднократно действие или на определен период (например всеки месец или на всеки 3 месеца да закупувате акции). Това, което препоръчвам е за начало да инвестирате малка сума (например 50 лева) всеки месец, която няма да ви затруднява и може да си позволите да я загубите. Това е много важно, защото менталната настройка е в основата на инвестирането.

С тези 50 лева може да купувате акции на 2-3 компании, които сте избрали (ще разберете как малко по-надолу). Добър вариант е да разпределите парите, които инвестирате в някакво съотношение за различните компании. Например, по 20 лева за две фирми и 10 лева за третата, независимо от движението на техните цени, т.е. един месец може да купите 3 акции от дадена компания, а другия парите да ви стигнат за 4. Това е подходяща стратегия за начинаещи и с нея може да се постигнат добри резултати.

След като сте определили сумата, трябва да помислите за инвестиционната ви стратегия. Най-общо те са активни и пасивни. Активните са свързани с по-често купуване и продаване, следене на пазара и уцелване на точния момент. Пасивните са по-дългосрочни и не се влияят толкова от моментните спадове и ръстове в цените на акциите. Най-популярната от тях е „Купи и задръж“ (Buy and hold), което означава да не продавате акциите, които сте купили за дълъг период от време с надеждата, че техните цени ще се повишават с времето.

Нещо, което препоръчва Робърт Кийосаки е да не залагаме само на капиталовата печалба, т.е. увеличението на цените на акциите, а да избираме компании, които раздават редовно дивиденти и така да увеличаваме пасивните си доходи. Това е друга стратегия, свързана с инвестициите в акции. За различните стратегии има много информация, но ако искате да инвестирате дългосрочно е достатъчно да прилагате „Купи и задръж“ стратегията с фиксирана сума за дадена акция.

Разновидност на тази стратегия е да определите фиксиран дял на всяка ваша инвестиция. Например, 30% за акция А, 50% за акция В и 20% за акция С. При това положение, ако има промяна на техните цени ще трябва да купувате и да продавате от съответните акции, за да запазите същото съотношение. Така ще купувате, когато дадена акция е поевтиняла и ще продавате, когато е повишила цената си. Ако спазвате тази почти „автоматична“ стратегия ще ви предпази от изкушението да прилагате други правила в хода на инвестирането. Тя ще ви помогне да купувате „евтино“ и да продавате „скъпо“. Това, разбира се, е доста условно, но трябва да знаете, че печалбата се прави, когато купувате даден актив, а не при продажбата. Това го казвам на аз, а Уорън Бъфет.

6. Как да изберем акциите, в които да инвестираме?

Както разбрахме, промяна в цената на акциите се определя от търсенето и предлагането. Ако желаещите да купят дадена акция са повече от желаещите да я продадат, то цената на тази акция върви нагоре. Ако желаещите да я продадат са повече, то цената ще тръгне надолу. Но, от какво зависи съотношението между количеството на купувачите и продавачите? Защо хората в даден момент искат да купят или продадат акции? Те искат да спечелят и за това разсъждават така, както и ние: купуват, ако очакват, че цената ще тръгне нагоре и продават, ако очакват, че цената ще тръгне надолу.

Но от какво зависят очакванията? Може да хвърляте боб или да гледате на кафе, но финансово грамотните хора използват главно два метода за да определят очакванията – технически и фундаментален анализ. Техническия анализ изследва миналото в движението на цените на акцията и ако се открият определени закономерности се очаква, че те ще се повторят и в бъдеще. Той, обаче,  често се влияе от слухове и външни събития. Фундаменталния анализ се интересува от основата (фундамента) на дадена компания. При него се събира информация за финансовите показатели на фирмата, нейния бизнес модел, ръководство, данни за сектора, както и развитието на икономиката като цяло.

Ще ви дам два ключови показателя, които може да използвате във вашия анализ:

Печалба на акция или Earnings Per Share (EPS). EPS се изчислява като се раздели чистата печалба на компанията на броя на акциите й. Понякога компаниите се опитват да манипулират данните си, за да изглеждат по-печеливши. Убедете се, че печалбите са в резултат на дейността им, а не на счетоводни трикове. Например, ако чистата печалба е 100,000 лева, а броя на акциите е 20,000, то печалбата на акция ще е 5 лева. Сумата показва, какъв би бил дивидента, ако компанията реши да се разпредели печалбата.

Цена/Печалба или Price to Earnings (P/E). Този коефициент се изчислява като пазарната цена на акцията разделим на печалбата на акция (EPS). Ще получим броя на годините след които ще си „върнем“ инвестицията, ако се запази сегашното ниво на печалбата и цената на акцията. Например, ако печалбата на акция е 5 лева, а пазарната цена е 10 лева, то само след 2 години, ако получаваме дивидент ще си изплатим инвестицията. Това е много условно и примера е доста опростен за целите на тази статия. Колкото по-нисък е този коефициент, толкова по-добре. Ако трябва да дам някакъв съвет, то нека приемем, че нива над 15 означават „Скъпо!“, а под 6 – „Купувай!“.

Не е нужно да смятате тези коефициенти. И двата може да ги намерите наготово в различни източници.

7. Къде да намерим информация за акциите? 

Сайтът, който препоръчвам като основен източник на информация за инвестиране в акции е Investor.bg. В него може да намерите много информация за цените на акциите, финансовите данни на компаниите, търсенето и предлагането, както и много статии за пазара на акции в България. Ако искате да намерите по-подробна информация за дадена компания, трябва да напишете името ѝ в търсачката на сайта.

Аз избрах Монбат и ми излезе нейния профил, заедно с уникалния номер, с който е регистрирана на борсата (5MB):

Монбат

Виждате, че има различна информация за компанията, подредена в отделни табове. Ако искате да видите движението в цените на Монбат, изберете линка Графика, като най-отдолу може да изберете периода, които ви интересува.

Коефициентите, за които стана въпрос в статията, както и много други финансови показатели може да намерите на таб Финансови данни. Съкращението „конс.“ означава, че това са данни от консолидираните (обобщени) отчети на компанията, заедно с дъщерните ѝ дружества. „Неконс.“ Означава, че данните са „чисти“, т.е. само на компанията. Това е полезно като информация, защото може дъщерните дружества да „дърпат“ компанията надолу или нагоре. В секцията с коментарите ще откриете доста „анализи“ на знайни и незнайни „експерти“ – прочетете ги, но не разчитайте, че те ще ви дадат важна или „вътрешна“ информация за дадена компания.

8. Как да си купим акции? 

Както в много страни, така и в България, не може да си купим акции директно от фондовата борса. Трябва да го направим чрез инвестиционен посредник, който е лицензиран от Комисията за финансов надзор. Ето пълен списък. Ако фирмата, с която искате да работите не е в списъка, има голям шанс да сте попаднали на измамници.

Най-общо инвестиционните посредници са два типа. Първия са тези, които се развиват само в тази област – купуване и продаване на ценни книжа, доверително управление, предлагане на дялове от взаимни фондове и други. Такива са Карол, Бенчмарк, Елана и други. Втория тип са банките, които също предлагат услуги по покупко-продажба на акции. Такива са почти всички търговски банки у нас.

Ако има във вашия град инвестиционен посредник от първия тип ви препоръчвам да си купите акциите от него. Трябва да отидете в неговия офис и да сключите договор за инвестиционно посредничество. Той е стандартен и не ви ангажира с нищо, но все пак отделете време да го прочетете и ако нещо не ви е ясно, попитайте служителя или друг човек, който разбира от материята. След това ще ви предложат различни варианти за покупка на акции. Първия е т.нар. „на гише“, т.е. не онлайн. Другия вариант е чрез онлайн платформа, която е безплатна. За начало изберете най-простата от тях, с помощта на която ще може да търгувате на българската борса.

Самата платформа се инсталира много лесно и лесно се пускат поръчките за покупка. Превеждате (или внасяте на каса) сумата, която сте предвидили за инвестиции и сте готови за покупка на акции. Ето как изглежда екрана на една такава платформа:

Карол

Прочетете внимателно тарифата на инвестиционния посредник за таксите и комисионните, които трябва да плащате при търговията. При онлайн покупките и продажбите, обикновено комисионната е 0.5% или минимум 2 лева. Това означава, че ако купите акции за до 400 лева, комисионната ще ви е 2 лева, а за по-големи суми 0.5% от стойността на придобитите или продадените акции.

Ако живеете в по-малък град и няма представителство на някой инвестиционен посредник, може да закупите или продадете акции и чрез банка. Те нямат онлайн платформи, а търговията става на гише – давате поръчката и парите, плащате таксите и комисионните, и до 1-2 дни сте собственици на акциите. Комисионните при банките са по-високи от другите инвестиционни посредници и са около 1%, но минималната сума е различна при различните банки – от 5 до 10 лева. Също има и такса за самата поръчка в рамките на 2-3 лева.

9. Къде е записано, че аз притежавам дадени акции?

Акциите, които се търгуват на Българска фондова борса са безналични. Това означава, че когато си купите акции на дадена компания, информацията за сделката се записва в Централния депозитар. Най-общо, депозитарът представлява система за съхранение и управление на ценни книжа, включително и акции. В електронни регистри се съхранява цялата информация за собствеността на акциите и тяхното движение.

Прехвърлянията между собствениците се извършват по електронен път, като в депозитара се регистрира промяната. Така че не ви трябва друг документ (освен потвърждението за сделката от инвестиционния посредник) за притежаваните от вас акции, защото те се водят и по сметка на посредника. Когато решите да ги продавате, просто отивате при вашия инвестиционен посредник и си давате личната карта. Тя е достатъчна, за да се удостовери, че вие притежавате съответните акции.

Ако искате да имате документ за собственост или искате да си смените посредника, може да получите Депозитарна разписка. Таксата за издаването ѝ е между 8 и 10 лева.

10. Какви данъци трябва да плащам за печалбите от акциите? 

В дебелите книги по данъчно право е записано, че всеки доход се облага. Държавата, обаче, може да предвиди определени облекчения. При инвестирането в акции, капиталовата печалба (разликата между продажната и покупната цена) не се облага. Другия източник на доходи при инвестицията в акции – дивидентите, обаче, се облагат със 5% при източника. Това означава, че вие ще си получите дивидента (ако има такъв) от инвестиционния посредник, намален с 5%, който са данъка в случая.

11. Как са защитени правата ми в случай на фалит на инвестиционния посредник? 

Съществува фонд за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа. Той има за цел да компенсира клиентите на инвестиционен посредник, изпаднал в затруднено финансово състояние. Имат се предвид случаите, в които посредникът е в производство по несъстоятелност или се налага Комисията за финансов надзор да отнеме лиценза му. Средствата във фонда се набират от встъпителни и годишни вноски на инвестиционните посредници. Сумата, която фондът ще изплаща, е 90% от вземанията на клиента на посредника. Тя, обаче, не може да надвишава 40 000 лв.

12. Кой контролира капиталовия пазар?

Комисията за финансов надзор е държавният орган, който регулира и надзирава капиталовия пазар. Основната й задача е да защитава правата и интересите на инвеститорите. Чрез изработването и налагането на определени законови изисквания и правила, както и чрез контрол на участниците на пазара, КФН спомага за изграждането и функционирането на справедлив и открит пазар, и свежда до минимум на възможностите за измами и манипулации.

13. Съветите на Стойне Василев при инвестиции в акции

Не инвестирайте в компания, чиято дейност не разбирате. „Разработка на революционен продукт” не е сериозно обяснение. Идеалната инвестиция е в компания с ясна дейност (като производство на лекарства) и ясни цели, а не например застрахователно дружество, което по-голяма част от печалбата му е от търговия с акции.

Започнете с малко. Въпреки че искате да направите големия удар (а за това ви трябват много пари), не започвайте твърде амбициозно. Дори да сте прочели много книги за инвестиране и да имате свободни пари, стартирайте с малка сума като 50 лева. Разгледайте добре онлайн платформата, натиснете всички бутони, прочетете цялата информация за нея и след като сте избрали в коя компания да инвестирате, купете нейни акции. След това вижте как се движат нейните цени, какви събития им се отразяват и т.н. Постепенно ще придобиете увереност, която ще ви позволи да инвестирате и по-големи суми. Практиката учи по-добре от теорията, но не плащайте твърде скъпо за тези уроци.

Ходете на Общи събрания. Едно от най-важните права, което ви дава притежанието на акции е право на глас в Общото събрание на компанията. А това е висшия управителен орган. Ако вие притежавате малка компания ще искате вие да си взимате решенията, нали? Така е и с големите акционерни дружества. На Общото събрание ще се информирате как се справя фирмата, има ли някакви промени и ще може да зададете въпросите, които ви интересуват.

Не се привързвайте към акциите. Те не са ваши деца. Чувството да си собственик на малка част от голяма компания е страхотно, но акциите са само един инвестиционен инструмент. Когато виждате, че цените им падат или имате информация за това, най-разумното нещо е да продавате, дори с малка загуба. Ако изпуснете този момент, не се колебайте да го направите на по-късен етап с цената на по-голяма загуба. Цените на акциите нямат „дъно”. Може да станат и 1 стотинка. Най-добре предварително си определете праг на цената, под който да продадете дяловете.

Купувайте само често търгувани акции т.е. с по-голяма ликвидност. Знам, че се изкушавате да купите дял от онази малка технологична компания с голям потенциал, но риска след това да няма на кой да си продадете акциите е доста висок, дори цените да са се покачили. Какво като притежавате акции за 100 хил. лева, когато няма кой да ви ги купи?

14. Съветите на Уорън Бъфет за инвестициите в акции 

Направете си списък с критерии, които търсите в една компания. Например, може да търсите определен тип компания в даден сектор с финансови индикатори, попадащи в определен диапазон. Само помнете, че цената не винаги е определяща дали една компания е добра или не. Много често по-важните фактори са индустрията в която оперира и нейните конкурентни предимства в нея.

Инвестирайте в индустрии и компании, които познавате. Ако инвестирате в акции на компания, за която имате информация ще ви помогне да следите нейното развитие и евентуалните проблеми пред нея. Инвестиционна стратегия, базирана на истерия или съвети на „финансови експерти“ ще ви доведе до фалит.  Ако все пак искате да инвестирате в компания, която не познавате, по-добре първо научете повече неща за нея.

Имайте свободни пари на разположение. Ако нито една компания не отговаря на критериите във вашия списък, задръжте свободните си пари. Това също е позиция и част от инвестиционната стратегия. Най-важното условие да печелите от инвестиции в акции е да следвате вашата стратегия. Ако променяте правилата си често, само за да следвате пазара, не очаквайте големи печалби.

След като вече сте инвестирайте в една компания, следете я веднъж на месец, а не всеки ден. Това ще ви спести доста изгубени нерви. Знам, че е изкушаващо да погледнете, но не го правете. Вие не сте спекулант, а инвеститор. Ако разчитате само на бързи печалби, по-добре залагайте на футболни прогнози.

Продайте в точното време. Знам, че е лесно да се каже и трудно да се изпълнява, но когато една компания вече не отговаря на вашите причини за покупка, продайте нейните акции. Ако сте преценили, че цената трябва да бъде над средногодишната цена за двегодишен период и тя падне под нея, просто я продайте. Това е правилото, което повечето последователи на Бъфет упорито пропускат. Той има правила и той усърдно ги спазва. Когато една компания вече не отговаря на критериите му, той я продава. Не търсете оправдания, за да я запазите. Продайте я. Точка.

15. И за финал… 

Това наистина пълно ръководство за инвестиране в акции е на финала и е време да ви попитам какво мислите за всички тези възможности, с които разполагате, за да спечелите от търговията с тези ценни книжа?

Ще очаквам вашите мнения, въпроси и съмнения като коментар под тази статия и най-вече какво ви хареса в нея и какво – не.

Толкова дълъг материал (над 4,000 думи) скоро не бях писал и искрено се надявам информацията в него да ви е полезна.

Ако имате намерение да инвестирате в акции, ви препоръчвам да запазите тази статия, за да може винаги да намирате информацията от нея, която ви е нужна.

И на финала мисля, че е мой ред да поискам нещо от вас: моля, подкрепете сайта и споделете този материал, за да могат и други да се възползват от него, а ние, от своя страна, да увеличим читателите си благодарение на вас. Направете го само, ако смятате, че заслужаваме. Благодаря ви.

Стойне Василев
Стойне Василев
Казвам се Стойне Василев и съм независим личен финансов консултант, инвеститор и собственик на най-популярния сайт за лични финанси в България – SmartMoney.bg, автор на бестселъра „Умни пари“, както и председател на Управителния съвет на Българска асоциация на личните финансови консултанти (БАЛФК).

68 Comments

 1. Доста полезно ръководство. Благодаря!

 2. Стойне Василев каза:

  Радвам се, че ти е полезно. Постарах се да обясня съвсем на разбираем език за инвестициите в акции. Надявам се да се е получило.

 3. Doganov каза:

  Ще е интересно за вбъдеще да има и един материал и за акции на компании от Европа и САЩ. Иначе това е най-подробното, ясно и добре поднесено четиво за материята, което съм чел на български.

 4. Стойне Василев каза:

  @Doganov – Благодаря ти за коментара и за добрите думи. Много от принципите се отнасят и за инвестирането в Европа и САЩ. Разбира се, има и много „тънки“ моменти, свързани с местния пазар и законодателство, които трябва да се вземат предвид. За подобно ръководство ще трябва да потърся съмишленици, които да ми помогнат, защото не съм специалист в толкова много пазари по света. Когато учих за CFSA трябваше да се запозная със финансовото законодателство на много страни по света и наистина има доста специфики, които трябва да се познават от инвеститорите, дори и да са начинаещи.

 5. Ivan каза:

  Поздравления Тони за „Ръководството“ което си написал. Наистина мисля че ще е от полза за хората които не са имали допир с финансовия ни пазар. Въпреки това смятам думата „пълно“ в заглавието за амбициозна 🙂
  Моето лично мнение по твоите точки:
  1. Защо искате да инвестирате в акции? Ясен въпрос на който правилния отговор би следвало да бъде защото има печалба и мога да се справя с това. За мен обвързването на личните цели с инвестициите е опасно. Светът си върви и на никой нему пука, че ти събираш пари за сватба (примерно). Ако може да се спечели в някакъв времеви хоризонт, чудесно.
  2. Какви са рисковете при инвестиции в акции? Най-зле описаната точка (съжалявам). Не ми стана ясно изобщо какви са рисковете и дали само със знания можеш да ги намалиш, до колко можеш да ги намалиш.
  3. Какво представляват акциите? Чудесно
  4. Стойност на акция – Непълно. В заглавието пише стойност, а говориш само за цена. Ако няма пазар на ризи, твоята риза има ли стойност и ако няма пазар за акции, твоите акции имат ли стойност?
  5. Инвестиционни стратегии. Добро представяне. Моята лична стратегия беше да инвестирам всичко в една максимум 2 компании. Ако съм намерил най-изгодната инвестиция, защо да си купувам нещо друго. Диверсификацията не работи – когато акциите се покачват те го правят по различно време, но когато падат – падат всички.
  6. Как да изберем акциите, в които да инвестираме? Добро представяне.
  7. Къде да намерим информация за акциите? Добро представяне. Намира за много полезно http://www.infostock.bg/infostock/control/issues/shares
  Скрийниг на акции по коефициенти. Така аз си правих първоначалния подбор.
  8. Как да си купим акции? Чудесно
  9. Къде е записано, че аз притежавам дадени акции? Чудесно
  10. Какви данъци трябва да плащам за печалбите от акциите? Чудесно. Не се облагат с данъци само търговията с акции на Регулиран Европейски пазар.
  11. Как са защитени правата ми в случай на фалит на инвестиционния посредник? Чудесно
  12. Кой контролира капиталовия пазар?Чудесно
  13. Съвети :
  Не инвестирайте в компания, чиято дейност не разбирате.Спазвам и чиято дейност е сложна пак не ги купувам, колкото и печеливша компания да са.
  Започнете с малко. Да
  Ходете на Общи събрания.ДА
  Не се привързвайте към акциите. Може
  Купувайте само често търгувани акции т.е. с по-голяма ликвидност. Правил съм точно обратното досега.
  Направете си списък с критерии, които търсите в една компания. Твърдо да
  Инвестирайте в индустрии и компании, които познавате. Да, въпреки че „познавате“ е много относително.
  След като вече сте инвестирайте в една компания, следете я веднъж на месец, а не всеки ден. ДА
  Продайте в точното време. Не съм го постигал. Купувайте само ако е изгодно е по изпълнимо. При последната ми инвестиция, чаках 3.5 г. и реализирах 9% годишна доходност. Ако бях изчакал още 6 м. щеше да е 70%.
  Моя съвет – пропусната полза не са загуба. Иначе няма да издържите ментално.

 6. Стойне Василев каза:

  Благодаря ти за коментара. Ще взема предвид при второто издание на Ръководството.

 7. Любен Тончев каза:

  Искам да ви благодаря за страхотният материал, който сте написали и споделили. Поздравления!

 8. on каза:

  „лихвите, които банките предлагат по едногодишните си депозити са около 4% (има и банки, които предлагат доста по-високи проценти, но не ви препоръчвам да влагате парите си там)“ – за конкретни банки ли става дума (КТБ и ПИБ) или попринцип имаш предвид, че по-високата лихва е индикатор за нещо нередно?

 9. Румен Соколов каза:

  Здравей Стойне,

  Прочетох ръководството и освен адмирациите има и няколко препорък.
  Едната от тях е за облагането на печалбата- не се облага само реализираната печалба от търговия на регулиран пазар, и то само за България. Ако е реализирана някъде другаде, или на неругулиран пазар, се облага.
  и за декларирането на дивидентите. Хубаво е да се конкретизира кога точно се декларират, защото това не е задължително за всички случаи.
  Хубаво е да се напише и какво става, ако дружеството, чиито акции притежава човек, изпадне в неплатежоспособност, следваща от несъстоятелност и ликвидация.
  Поздрави

 10. Стойне Василев каза:

  @on – Говоря по принцип. Човек трябва да си зададе въпроса защо една банка дава 2 пъти по-висока лихва и какъв е риска при тези вложения.

  @Румен Соколов – това Ръководство е по принцип за инвестирането в България. Благодаря за препоръките и ги приемам. Ще ги включа във актуализирания документ.

 11. Dimitar каза:

  Браво за статията, полезна информация събрана на едно място.

  Имам един въпрос, който е леко встрани от инвестирането в акции.

  Ако се инвестира във взаимен фонд, кое е за предпочитане – инвестиране в лв или евро активи (при равни други условия).

 12. Стойне Василев каза:

  Dimitar, при равни други условия бих инвестирал в евро. С последните събития риска за лева се повиши, но все още е сравнително нискък.

 13. Dangerous каза:

  Браво!!!
  Много полезно – дано повече хора го прочетат и да разберат че депозита не е всичко(както и панелката в Младост)

 14. Хайде честито и на добър час на Ръководството 🙂 Ще си го дръпна и аз.

 15. PS: Е, явно няма да го „дърпам“, но ще го прочета онлайн 😉

 16. Teodor каза:

  Поздравявам ви за полезното ръководство. Рядко има хора като вас, които искат да помогнат на другите.

 17. Тони, поздравления за ръководството.
  Базирайки се на моя личен и професионален опит, бих могъл да ти дам някой идеи къде какво може да добавиш, промениш или представиш по-коректно.
  Поздрави, Тео

 18. Таня Василева каза:

  Много съм щастлива,че Ви намерих.
  Материала Ви е много полезен за мен – дава и насоки,какво да продължа да чета.
  Много е забавно някой да напише мислите ти – имам някакви пари,лихвите в банките вече не са добри,харесват ми акций – ГОСПОДИ , НИЩО НЕ РАЗБИРАМ ОТ ТАЗИ МАТЕРИЯ …
  И след няколко дни Ви намирам – чудесно , ще прочета ВСИЧКО.
  Поздрави.

 19. Стойне Василев каза:

  @Тео, давай идеите. Целта ми е това Ръководство да стане още по-добро и полезно, защото определено има нужда от него. Сигурен съм, че с твоя опит и знания има какво да добавиш.

  @Таня, радвам се, че се намерихме и че това Ръководство ти е полезно. Ако считаш, че има още какво да се добави към него, може да споделиш.

 20. Петър каза:

  Здравейте, от 3 дни чета статиите в сайта, и съм предоволен от всичко. Поздравления ! А относно това ръководство, съм се запътил и аз към инвестиране в акции (естествено, след прочитане книга на Робърт Кииосаки), само не разбирам, едно: От къде мога да взема примерно нещо като подробно ръководство за ползване на платформата за акциите? Посредника ли я дава, или е на принципа проба-грешка. 🙂
  Благодаря предварително 🙂

  П.С. Една огромно благодаря и поздрави за Рая Христова, когато започнах да се интересувам от финанси, бизнес, икономии и тн. Попаднах на книгите и сайта й. Всичко е написано изчерпателно и е аздски полезно.

 21. Стойне Василев каза:

  Здравей Петър, благодаря за добрите думи за сайта. Не ти е нужно ръководство за платформата, но въпреки това, инвестиционните посредници предоставят пълна информация за техните платформи. Те са безплатни и нищо не губиш. Аз съм доволен от тези на Карол и Бенчмарк.

 22. Петър каза:

  Благодаря за информацията, ще видя дали имат офиси в града ми 🙂 Успех за напред 🙂

 23. ДХ каза:

  Здравейте,

  прочетох с интерес статията, но възникват някои въпроси, вероятно породени от все още слабото познаване на материята. По-рано се интересувах от форекс търговията от сайтове подобно на бенчмарк традербг и тн. След доста четене на различни статии, включително и едно посещение на семинар организиран от един от известните сайтове, останах с впечатление че всичко което купуваме/продаваме е фиктивно и нереално. Ако не се лъжа даже някъде беше споменато, че не ставаме притежатели на истински акции. Като казвам форекс не визирам само търговията с чужди валути ами и с акции ( въпросните платформи имат такива опции). Ако може малко разяснение по въпроса или насока към какви материали за четене да се насоча.
  Друг въпрос който изникна е “ако дружеството реши да изплати дивиденти на акционерите“, т.е. то може и да реши да не ги изплаща, в такъв случай какво се случва? Независимо от печалбата на компанията, оставаме на сухо или тези дивиденти се акумулират за по-късен етап?

  С уважение

 24. Арнаудов каза:

  Голямо благодаря за изключително полезната статия, описваща с прости думи и примери една наистина сложна материя ! Поздрави на автора !

 25. Fatme Myumyun каза:

  Поздравления! Всичко е точно, ясно и подреденолТочно за начинаещи. Надявам се в най-скоро време да получа лични съвети. Поздравления

 26. D Raev каза:

  Много добра статия !

  един въпрос, за хората които не са от София и искат да търгуват с акции онлайн …
  в списъка с посредници повечето са в София, и 1-2ма във Варна, Пловдив .. други няма.
  (Процедурата с банките изглежда доста тромава и излишно скъша)

  Достатъчно ли е едно пътуване до София, да си сключва договор с някой посредник.. и от там нататък да си търгувам от вкъщи ?

 27. Ивайло Цветанов каза:

  Много полезно четиво за всички начинаещи (като мен),които проявяват интерес към покупката на акции след замръзяването на лихвите в банките.Без излишно позиране в стил-вижте аз колко много знам,е обяснено разбираемо това,което ни интересува.Аз лично съм решил да инвестирам в акции на Фолксваген и Байерсдорф,след като еврото поевтинява ежедневно и при QE,oчаквам тези акции да скочат с още 10%-ина процента в близките месеци,въпреки че и в момента бележат пик,в сравнение с Януари например.Ще видим,успех на всички,които са решили да инвестират в акции,въпреки че това наистина не е за всеки и печалбата не е гарантирана по никакъв начин.

 28. Тодор каза:

  Стойне, благодаря ти за това ръководство, тепърва мисля да се занимавам с акции и ме привлича повече инвестицията, отколкото спекулата. Това, което ме притесни е ето това: „Знам, че се изкушавате да купите дял от онази малка технологична компания с голям потенциал, но риска след това да няма на кой да си продадете акциите е доста висок, дори цените да са се покачили. Какво като притежавате акции за 100 хил. лева, когато няма кой да ви ги купи?“ Добре, аз след като съм сключил договор с инвестиционния посредник (независимо банка или специализиран) последният не е ли длъжен да ми купи акциите, когато пожелая да ги продам?

 29. Monika Dimitrova каза:

  Здравей, страхотна статия. Радващо е че има хора като теб, които отделят време да помогнат на начинаещите като мен.
  Аз имам конкретен въпрос, накратко, опитах да отворя account в Американска онлайн платформа, но не се получи понеже нямам Social Security Number. Така попаднах на твоията статия, изчетох всичко на един дъх и нямам търпение да направя първата си инвестиция. Само че не зная на каква онлайн платформа да се спра. Не съм в страната, но реших, че е най-добре да инвестирам на нашият пазар, пък и нали това ще има положителен ефект върху икономиката на страната 🙂 Моля за съвет за БГ онлайн платформа. Благодаря предварително!

 30. Стойне Василев каза:

  Здравей Моника, за да инвестираш ти трябва договор с инвестиционен посредник. Аз съм работя с Карол и съм доволен от тях. Преди това бях с Бенчмарк и също имам положително отношение.

 31. Иво каза:

  Случайно попаднах на една ваша статия. От там на още няколко. Явно имате дар слово и до тук. Наистина ли мислите , че това е пълно ръководство ? Наистина ли мислите , че тези съвети са наистина полезни ? Дори и за начинаещи ? Не , че не е вярно написаното , но е безполезно.
  Първо, у нас НЯМА борса на която да може да се инвестира нормално. Имаме някакво подобие на борса, даже не е и подобие. Ако някой иска да инвестира, нека никога не поглежда нашата борса. Стига , де, дневен оборот от 250 000 лв. Та това е не смешно , а жалко. И при тази картинка говорите за ликвидност ?
  Второ, техническият анализ е тотална глупост. Тото, хвърляне на боб, гледане на кафе и т.н могат да се ползват със същият успех. Фундаменталният анализ на теория е ОК, но на практика е нищо. Няма практическа стойност. Тук сигурно много ще подскочат – ама как така …. е, трябва ви малко опит, на теория всичко е лесно.
  Трето, хубаво споменавате г-н Бъфет, но бих искал да ви задам един елементарен въпрос: Кога според г-н Бъфет е най-удачното време за продажба на една добра акция? Отговор: НИКОГА ! ОК, тогава, как г-н Бъфет е успял да превърне едни 100 000 долара в над 50 милиарда , след като никога не продава добрите акции? Справка: Кока Кола, купена началото на 80те (ако не бъркам, може и по рано) и все още непродадена, т.е. печалбата е само на хартия. Как? Само не ми казвайте , чрез репо сделки, моля ви !

  Имам пълно ръководство за инвестиране, съсредоточено в един сегмент от пазара. Пълно е , защото единствено не осигурява начален капитал! Всичко друго е осигурено и ако спазвате информацията там ще правите пари, ако не, то ще губите. Категорично! Сори, но вашето ръководство води до под кривата круша 🙁

  Не искам да ви засегна с това мнение, но прекалено много хора дават акъл за нещо което не разбират.Явно това е наша национална черта 🙁

  Желая ви успех от сърце!

 32. Белфорт каза:

  Въпросът ми е следния:какво е нужно в България за да си професионално запознат с инвестирането в ценни книжа ? Достатъчно ли е да имаш основни познания по финанси или е нужно минаване на някакъв курс или примерно финансова магистратура, посещения на семинари по темата или нещо друго ? Благодаря ви !

 33. Стойне Василев каза:

  Белфорт, зависи каква е целта ти. Ако просто искаш да инвестираш спестените ти средства е едно, а друго е да се занимаваш професионално с тази дейност, т.е. да работиш това. Не мога да дам универсален отговор, затова ще ти кажа какво провя аз. Чета много книги по всички теми, свързани с управлението на пари, посещавам и доста обучения и семинари по темата (в България и в чужбина), изкарвам и доста онлайн курсове в Coursera и Udemy. Това ще ти даде първоначална подготовка. На 12 октомври стартираме Академията по лични финанси и инвестиране, която може да замени до голяма степен изброените източници, защото е събрано на едно място опита и знанията на лекторите, които са практици.

 34. Иво каза:

  Благодаря за полезната статия.

 35. Боряна Латева каза:

  След като прочетох книгата на Робърт Кийосаки и най-напред си взех поуката от нея.Реших и аз да инвестирам част от спестяванията си в акции.И твоята статия ще ми помогне много.Казвам само част от спестяванията защото не бих вложила всичко само в едно.Целта е да увеличим АКТИВИТЕ нали така.Ще се радвам и на още съвети относно инвестирането.

 36. Пецата каза:

  http://www.fsc.bg/Investicionni-posrednici-bg-341 линка не работи! Бихте ли споделили в какви акции инвестирате?

 37. Цецо каза:

  Къде в годишната декларация на физическо лице се декларира прихода от дивидент?

 38. Стойне Василев каза:

  Цецо, дивидентите се облагат с данък при източника, т.е. ти не трябва да плащаш друг данък върху тях.

 39. Цветан Стоянов каза:

  Здравей Стойне, облагането на дивидентите е ясно регламентирано в чл. 38, 46, 55, 65 от ЗДДФЛ, но поставеният въпрос е друг и касае декларирането на получения доход от дивидент, тъй като в т.10, изречение – последно – си написал: Доходите от дивиденти трябва да се декларират в Годишната данъчна декларация, въпреки че данъка за тях е вече платен.

 40. Стойне Василев каза:

  Цветан Стоянов, сега разбрах въпроса. Да, не си спомням какво съм имал предвид и сега ще го махна. Благодаря ти.

 41. Цецо каза:

  Не го махай, поясни, че в ГДД се декларира дохода от дивиденти, получени само от чуждестранни дружества

 42. Tihomir N. Tsanov каза:

  Великолепен материал за акциите и инвестирането. Въпреки че участвам на българския капиталов пазар от края на миналия век / масовата приватизация, намерих доста полезни неща в него. Поздравления за г-н Стойне Василев, а Mr Warren B. is among the best and richest investors.

 43. Стойне Василев каза:

  Здравей Тихомир, и аз се включих през миналия век с втората вълна на масовата приватизация на капиталовия пазар. Нещата, които описах в това ръководство са базови, но много често не се разбират, дори от по-опитни инвеститори. Радвам се, че си намерил полезни неща в него и съм отворен за коментари, допълване или коригиране на остарели неща.

 44. Георги Пайов каза:

  Не очаквах, че е толкова лесно. Аз по принцип съм напълно начинаещ и това ръководство ми помогна да постигна по-голяма яснота. Благодаря за което. Имам само един въпрос. Какви умения и какво трябва да научим, за да се справим с анализите на финансовите показатели на фирмата и прочие?

 45. Detti каза:

  Пълния списък е задънен линк.
  Използвайте следния:
  http://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/investitsionni-posrednitsi/

 46. Марая Иванова каза:

  Здравейте!

  Много хубава и полезна статия!

  Искам само да попитам дали е възможно да напишете списъка с инвестиционни посредници или да го качите отново, защото линка, който сте сложили не се отваря?

  Много Ви благодаря!

 47. Петров каза:

  Здравейте гоподин Василев и благодаря за разясненията относно акциите. Старая се да ви чета редовно ,защото поднасяте информацията на достъпен език и с възможно най-малко термини.
  Мисля да инвестирам 100 лева месечно в три ETF -a . Не знам до колко нещата са подобни с примера ви : петдесет лева в три акции ? Ако имате статия за борсово търгуваните фондове и съм я пропуснал,моля да ми дадете линк .

 48. Вергин каза:

  И аз в началото си задавах същите въпроси. Че и повече. Колега ми спомена за това, че има фирми,които могат да помогнат и така попаднах на Фронт Пойнт. Ако някой знаенещо за тях може да сподели. Аз съм доволен. Обясниха ми всичко обстойно и вече има резултат в цифрово изражение

 49. Митко каза:

  Като се замисли човек, колко фирми за трейдване има, започва да се съмнява дали всичките те не са пирамиди и дали не мамят клиентите си. Купуването и продаването на акции, облигации, петрол и злато не е проста работа и хората, които търгуват на Фондовите борси са учили доста години как става това. Всичките тези фирми, които дори се рекламират по телевизията и предлагат демо сметки, не са нищо повече от пирамиди, които източват сметките на хората. Тия фирми всъщност нямат клиент на печалба. Цялата тая работа намирисва на легален обир, защото държавата не се намесва и не защитава хората от тази измама.

 50. Стойне Василев каза:

  Митко, прав си, че това не е лесна работа. Има и много нелоялни посредници на пазара, които искат да печелят от нашите загуби.

 51. Надя каза:

  Здравей Стойне,

  след няколко години отново се върнах към тази статия и се замислих дали всичко написано е на 100% актуално към днешна дата? Има ли нещо ново или променено, което е добре да се знае или за което да си внимава?

  Благодаря отново!

 52. Стойне Василев каза:

  Надя,

  Няма нищо ново фундаментално, но си мисля да я разширя и да допълня някои неща, за да стане още по-полезно това ръководство.

 53. Надя каза:

  Благодаря Стойне,

  ще очакваме с нетърпение!

 54. Никола каза:

  Мерси за тази информация…

 55. Иван каза:

  Страхотна статия! Имам два въпроса на които не намирам отговор:
  – ако инвестирам в акции, които се търгуват на борсите в англосаксонските или немскоговорещите държави, ще получа ли документ, че съм собственик? За БФБ разбрах че цялата информация се съхранява в Централен депозитар, но ако искам да си купя акции на Боинг не ми е ясно как „ще си знам че съм собственик“
  – ако някой ден реша да работя в чужбина, без значение дали притежавам акции търгуващи се на БФБ или чужди борси, как мога да си управлявам инвестициите? Трябва да си сменя финансовия посредник с такъв в новата държава? Или да имам по един и в двете държави и да поддържаме дистанционен контакт?! Ако притежавам български акции ОК, но ако докато съм бил в България съм си купил американски цк, и се преместя в Германия… как да ги управлявам? Как се прехвърлят, така че вече да се управляват от финансов посредник в новата държава. Това ме интересува и в случай, че Ердоган реши да нападне България – през последният месец произнесе няколко речи, как никой не се интересувал, как така Турция се смали до 783,356 квадратни километра (трябвало да е много повече).

 56. Калин каза:

  Здравейте, г-н Василев! Информацията ми е много полезна и затова Ви благодаря, че сте я написал. Искам да купя акции от един сравнително нов руски проект, който още не е излязъл на борсата. Бихте ли ми отговорил на няколко въпроса?
  1. Какво означава „ако общото събрание на фирмата реши да разпредели печалбата“? Нали сме купили акции, има възможност и да не реши да разпредели печалбата ли?
  2. На каква база се сформира печалбата на акционерите? На годишна, спрямо печалбата на фирмата или зависи от нещо? И как боравим с печалбата си от акциите, когато фирмата излезе на борсата?

 57. Стойне Василев каза:

  Калин,

  Благодаря ти за добрите думи. На въпросите:

  1. Да, дори да има печалба, мнозинството в Общото събрание може да реши да не я разпределя, а да я задели или да я използва за реинвестиции.
  2. Да, на годишна база. Може да реализираме капиталова печалба, т.е. да продадем акциите на по-висока цена, отколкото сме ги купили.

 58. Калин каза:

  Много благодая!

 59. Aleksandar Penev каза:

  Актуален линк към списъка с инвестиционни посредници https://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/investitsionni-posrednitsi/

 60. Цветан каза:

  Здравейте,
  Полезна статия.
  Моля уточнете по т.11 гаранционният фонд при фалит на ИП.
  40 000лв еsa гарантирани от фонда за наличен кеш при ИП, а не стойност на акции които са на подсметка при ИП?
  Благодаря

 61. Иван каза:

  Здравейте Г-н Василев ,
  Изключително полезна и стойностна статия ! Поздравления за това което правите и сте превърнали в КАУЗА !
  Благодаря Ви .

 62. Стойне Василев каза:

  Цветан,

  Гаранционният фонд покрива не само кеша, а и наличните акции. Те са безналични и са вписани в централния депозитар на съответната страна – не би трябвало да има проблем с тях, но все пак.

 63. Радослав Сугаррв каза:

  Днес научих 2 нови термина от финансовият свят и EPS и P\E, а също така и как се изчислява дивидента върху закупени от мен акции да речем. Много съм доволен. От 4 години чета книги за финансова грамотност и мисля,че почти съм готов за риск и да пробвам с мал ка сума,а по-късно и спо-голяма да стана полека-лека инвеститор.

 64. Ивайло каза:

  Здравейте,
  желая да попитам мога ли да купя акции от голяма компания(Адидас или Найк например), които да не продавам с цел евентуална печалба от печалбата на самата компания. Нямам си никаква идея и не зная къде мога да попитам. Имам предвид ако само притежам акции на дадена компания, без да ги продавам, в края на годината или месеца, ако тази компания има активи аз получавам ли процент от тези активи.
  Мисля си, че ако притежаваш акции, ти си един вид собственик на тази компания, дори и с 0,01 процент да притежаваш, 0,01 процент от активите трябва да получиш. Така ли е или съм на грешен път. Благодаря предварително.

 65. Стойне Василев каза:

  Ивайло,

  Акциите дават определени права на техните притежатели и не си собственик на процент от компанията. Едно от основните права е право на дивидент – ако компанията е на печалба и Общото събрание реши да я разпредели, ти ще получиш съответната част.

 66. К. Радулова каза:

  Полезно и адекватно четиво.
  А, колко е хубаво, когато предаваш малка част от знанията и опита на други, които търсят правилния подход при първите стъпки 👣 в сферата на инвестициите. Като казвам „малка“ част, не омаловажавам труда ви, а напротив. Защото, знам, че е нужна много добра финансова грамотност, а и не само, за да рискуваш и прочие.
  Благодаря ви! Прекрасна статия!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.