Дали първо да изплатя кредитите или да инвестирам? [Пълно ръководство]

Зависим или независим финансов консултант – кого да изберем?
21.06.2016
Как работи и си почива един финансов коуч и блогър
05.07.2016

Дали първо да изплатя кредитите или да инвестирам? [Пълно ръководство]

Ако искаш да управляваш по-добре парите си и да постигнеш целите си, най-вероятно си се сблъсквал с този въпрос. На пръв поглед отговорът е ясен – изплати дълговете си и използвай свободната сума, за да инвестираш.

На практика обаче, не е толкова лесно, защото има много подводни камъни. Затова съм подготвил това пълно ръководство, за да вземеш най-доброто решение в твоята ситуация.

Нека започнем с първата стъпка:

Какви са твоите кредити?

Човек и добре да живее, взима кредити (или се жени). Те (кредитите) могат да са най-различни – потребителски, жилищни, ипотечни, лизинги, стокови, студентски, до пенсия, до заплата, до другата заплата… Независимо какъв е заемът, той има четири важни характеристики – сума, срок, лихва и обезпечение.

За да не говорим общи неща, нека вземем ситуацията на мои клиенти (семейство с едно дете на 5 години), които имат следните кредити:

Жилищен кредит с главница към днешна дата от 80,000 лева, оставащ срок от 26 години, годишен процент на разходите или ГПР (лихва + всички такси и комисионни на банката) от 7.2% и ипотека върху закупеното жилище.

Потребителски кредит с остатък от 12,000 лева, падеж след 6 години, ГПР от 10.3% и залог на заплата на мъжа.

Кредитна карта с използван лимит от 4,000 лева, ГПР от 16.4%, залог върху заплатата на съпругата.

Някои експерти по лични финанси делят кредитите на добри и лоши (признавам си, и аз бях преди от тях), като добрите са за покупка на основно жилище, за бизнес и за образование, а лошите са за потребителски стоки. Но това е само условно разделение. Всичко е въпрос на числа и математика.

За мен, всяко нещо, от което нямаме нужда, не можем да го платим в брой и няма да ни донесе полза в бъдеще, е ПАСИВ и не е разумно да взимаме кредит за него.

Кредитите, сами по себе си, не са добро или лошо нещо, а продукт и трябва да преценим дали може да си го позволим или не. Те са просъществували хиляди години и явно са нужни на някого.

Аз предпочитам вече да не вземам кредит, или ако го направя, то да е за инвестиции в бизнес, които ще ми позволят да направя по-сериозен растеж, отколкото със собствени средства.

Според мен, жилищните кредити и желанието за притежаване на собствено жилище е една от основните причини да сме на дъното в класациите за богатство в ЕС, но това е друга тема. Ако търсиш отговора на въпроса – назаем или под наем, прочети тази статия.

Какви инвестиции съществуват?

И тъй като всичко е математика, нека разгледаме какви инвестиции да изберем, ако погасим по-рано кредитите си. Както съм го споменавал десетки пъти досега, има пряка зависимост между риска и очакваната доходност, т.е. колкото повече доходност искате, толкова и риска е по-висок.

Да започнем с банковите депозити, които не са точно инвестиция, но все пак. Те носят между 0.5% и 1% на година. И това е добре, защото в Западна Европа вече има доста банки, които предлагат отрицателни лихви и има бум на търсенето на трезори.

Средно рисковите инвестиции са предимно в облигации, държавни ценни книжа и малък процент в акции. Те ще ни донесат между 3 и 6% доходност на година.

Високо рисковите вложения са предимно в акции, в ценни метали, в петрол и в различни видове стоки. Там доходността на годишна база е между 7 и 12% (при добро стечение на обстоятелствата и доза късмет).

Преди 2008 година (и в отделни периоди след това) доходността беше много по-висока, като имаше взаимни фондове, които реализираха между 80% и 100% годишна доходност, и акции с над 500% печалба на година. Сега това е почти невъзможно, или поне не си струва да влагаме парите си в компании, които ни обещават подобни неща. Просто рискът ще е изключително висок и най-вероятно ще загубим голяма част от парите си.

Колкото и условни да са тези проценти, те ни ориентират какви възможности за инвестиране имаме. Ако не настъпят някакви неочаквани неща, те ще се запазят за следващите поне 5 години.

Скала на риска

Да приемем, че спестени пари и трябва да направим избор – дали да е някоя от посочените по-горе инвестиции или да погасим кредита. Едно от основните неща, които трябва да разберем е какъв е рискът при всеки вариант.

При взаимните фондове се използва една скала от 1 до 7, която показва нагледно какъв е рискът при всеки от тях. Нека да я използваме и ние за нашия пример.

При депозитите рискът е 2, защото са гарантирани до 100,000 лева, но има много ограничения, а е и възможно във фонда за гарантиране на влоговете да няма достатъчно пари, или да е празен.

При среднорисковите инвестиции този показател ще е между 3 и 5, а при високорисковите ще е 6 или 7.

Какъв е рискът при връщането на кредит?

Никакъв (или почти нулев). Просто връщаме парите и не може да ги загубим. Това е една от най-сигурните „инвестиции“, които познавам. Ако внесем 1,000 лева, с толкова се погасява и кредита ни. Няма такса за предсрочно погасяване.

А каква е доходността от връщането на кредит?

Американците казват, че всеки спестен долар е спечелен долар. И това е така. Когато погасяваме по-рано кредита си, ние получаваме абсолютно гарантирана доходност. А тя е равна на лихвата по кредита. Да приемем, че погасяваме кредит с ГПР от 10.3% на година. Образно казано, ние печелим по 103 лева на всеки върнати по-рано на банката 1,000 лева, защото няма да ги плащаме.

Кой дава 10% доходност на година без никакъв риск?

И така, преди да съпоставяме числата, нека видим какви са предимствата и недостатъците на по-ранното изплащане на кредитите.

Да изплатим по-рано кредитите – предимства

Предимство №1: Ще спестим пари. Това е най-голямото предимство, защото този ход ще ни спести хиляди (а в някои случаи и десетки хиляди) лева за лихви, такси, комисионни и други разходи, свързани с кредита.

Предимство №2: Сигурност. Да знаеш, че жилището си е твое и банката вече не може да ти го вземе, е уникално чувство. А и онези месечни вноски, които трябваше първо да плащам, за да не забравя и да не похарча парите, сега ги няма. Чувствам се страхотно и за мен това е основното предимство.

Предимство №3: По-висок стандарт. Стандарта на живот не е само жилището, в което живеем. Когато изплатим кредитите си, ще ни остават повече пари, а това ще ни позволи да живеем по-добре, да работим по-малко или да спестим пари за онова пътуване до Бразилия.

Предимство №4: Свобода и мобилност. Когато имаме кредит (особено ипотечен), нямаме много варианти продадем жилището и да се преместим на друго място или да си сменим работата. Имах много колеги, които се държаха като роби на банката и работодателя си. Не смееха нищо да кажат, за да не ги уволнят и банката да им вземе жилището. И това, ако не е кредитно робство, не знам кое е.

Предимство №5: Да постигнеш целите си. Да мислиш за пенсионно планиране или за покупка на втори дом в планината, когато имаш кредит, не е много често срещано. Повечето пари на разположение ще ти позволят да започнеш да спестяваш за твоето пенсиониране или за образованието на детето ти.

Да изплатим кредитите – недостатъци

Недостатък №1: По-висока възвращаемост от инвестиции. Това май е единствения недостатък – да получаваш по-висока доходност от вложенията си, отколкото е лихвата по кредита (тази опция ще разгледаме по-нататък).

Когато числата говорят…

Видяхме какви са кредитите на това семейство, какви възможности за инвестиции съществуват за тях и какви са предимствата и недостатъците от по-ранното изплащане на кредитите.

Стойне, чувствам се малко объркан и не разбрах дали трябва да изпратя първо кредитите си или да инвестирам?

Ако и ти си задаваш този въпрос, значи се движим в правилната посока. И тъй като няма универсални отговори (освен „42“, разбира се), да разгледаме ситуацията на семейството от примера.

Започваме с кредитната карта. По нея дължаха 4,000 лева при ГПР от 16.4%. Дали да спестяват пари, за да погасят дължимата сума по-бързо или тези пари да ги инвестират? Отговорът отново е в числата. Ако са рисково настроени и искат да направят инвестиция, която да им носи доходност, по-голяма от 16.4% на година, е по-добре да инвестират.

Такава доходност е напълно възможна и доста хора я постигат дори в трудни за икономиката години, но рискът при тези инвестиции е огромен. А и да очакваш да правиш средно по толкова за 25 години (колкото е продължителността на ипотечните кредити), трябва или да си магьосник, или да се казваш Уорън Бъфет.

За мен, няма смисъл да инвестираме, ако имаме кредит с годишна лихва над 10%. Да, може да получим и по-висока доходност, но е изключително трудно да го правим за дълъг период от време.

Ситуацията при потребителския кредит е подобна. Гарантирана печалба (спестяване) от 10.3% или неясна доходност с огромен риск? Аз бих избрал първото.

При жилищния кредит нещата са малко по-различни. Сега се отпускат такива кредити и при ГПР от под 5%. При тази ситуация е напълно възможно дори една среднорискова инвестиция да ни носи по-висока доходност от лихвата по кредита.

Тук идват основните правила, които да следваме в подобни ситуации

Кога е по-добре да погасяваме предсрочно?

Най-голям ефект от предсрочното погасяване има в началото на кредита. Когато вземем по-дългосрочен кредит, през първите години месечните вноски почти изцяло се състоят от лихва и много малка част от главницата. Ние си мислим, че при месечна вноска от 300 лева сме погасили над 10,000 лева за три години, а се оказва, че кредита ни е намалял само с 2,000 лева.

За нас това означава, че е много по-изгодно да погасяваме предсрочно кредита ни в първите години до към средата на срока. След това, плащаме почти само главница и се губи голяма част от ефекта на погасяването. При 25-годишен кредит, ако погасим предсрочно една година преди крайния срок, ще спечелим само стотина лева, което няма особен смисъл, нали?

Въпрос на числа. Този въпрос трябва да си зададем, ако решим да инвестираме, докато изплащаме кредит. Ако лихвата по заема ни е 10% и имаме 1,000 лева, които се чудим какво да ги правим, как да постъпим? Ако погасим част от кредита ще „спечелим“ 100 лева и ще може да си намалим вноската по заема. Ако инвестираме и получим доходност от 110 лева, ще сме с 10 лева печалба. Примерът е доста опростен, защото не включваме разходите по кредита и инвестицията, ефекта на намалената вноска, ликвидността и други фактори, но ни дава насока как да изчислим годишния ефект от избора ни.

Аз ви препоръчвам да изчислим общия ефект от едно подобно решение, т.е. за целия срок на кредита колко ще спестим, колко ще спечелим и т.н. „Уф, пак сметки“. Няма как – личните финанси са главно въпрос на изчисления и измерване.

Кой от кредитите да погасим първо?

Ако вече сме решили, че е по-добре да започнем първо с погасяването на кредитите, а след това да инвестираме, идва следващият въпрос – от кой заем да започнем. Тук има две решения:

От заема с най-нисък остатък. Представителите на тази „школа“ в личните финанси препоръчват да започнем с най-малкия кредит. След като го погасим него, да преминем на по-големия и така, докато изплатим всички. Получава се нещо като „ефект на снежната топка“. След погасяването на малкия заем ни остават повече свободни пари, с които да ускорим изплащането на по-големия, а когато и той е в историята, се фокусираме изцяло върху големия кредит. Този метод има чисто психологическо предимство, че постигаме по-бързо целите си и преминаваме на следващото ниво (за всички почитатели на Супер Марио).

От кредита с най-висока лихва. При този метод първо се изплаща заема с най-висока лихва. Така общия ефект в дългосрочен план е най-голям. Например, ако имаме кредитна карта, започваме от нея, след това потребителските кредити и накрая ипотеката. Като спестена сума, това е най ефективния метод, но от гледна точка на човешката психология, погасяването първо на по-голям кредит, а след това на някой по-малък, няма логика.

Кой от тези два метода е правилен? За разлика от математиката, в личните финанси няма правилно и грешно, а това, което работи за вас и това, което не работи. За мен, вторият е за предпочитане, но аз обичам яйцата да са много твърдо сварени, а вие – може би не (има различни хора и различни ситуации).

Какво да променим при частично предсрочно погасяване – срока или вноската?

Тук също има две възможни ситуации. Аз препоръчвам да намалите срока, защото така ще спестите най-много пари, а и време. Сега ви е все едно дали ще плащате кредита 20 или 25 години, защото това е някакво далечно бъдеще, в което „Я камилата, я камиларя“, но за бъдещото ви АЗ ще има огромна разлика дали трябва да изплаща още 5 години кредита до 60 години, вместо до 55. Повярвайте ми!

Другият ми аргумент за тази опция е, че така или иначе сте свикнали да плащате тази вноска, защо да губите ритъм и да пренастройвате мозъка си. Както знаете, той не обича промените.

Има и застъпници на втория вариант – да си намалят вноската. Те искат да използват освободените пари за инвестиции или да повишат стандарта си на живот. Това също не е лош аргумент.

Това беше пълното ръководство, с помощта на което да решим дали първо да погасим кредитите си или да инвестираме. Ако е било полезно за теб, сподели статията в социалните мрежи, за да може тя да достигне до максимален брой хора, които да се възползват от тези съвети.

Благодаря ти.

Стойне Василев
Казвам се Стойне Василев и съм независим личен финансов консултант, инвеститор и собственик на най-популярния сайт за лични финанси в България – SmartMoney.bg, автор на бестселъра „Умни пари“, както и председател на Управителния съвет на Българска асоциация на личните финансови консултанти (БАЛФК).

3 Comments

 1. Пресиян каза:

  Благодаря ти, Стойне за полезната статия. Много навреме идва за някои мои размисли и страсти относно личните ми финанси.

 2. Светослав каза:

  Поздравления, Тони за хубавата (поредната) статия, разясняваща действието на различните видове кредити.
  Полезна и за хората имащи, и за хората обмислящи, и за хората не ползващи кредитни продукти!

 3. Тодор Чолаков каза:

  Статията е много добра и имам единствено малко допълнения към нея :
  1. Рефинансиране/обединяване на кредити – в случаите, в които имаме няколко кредита с различни срокове и лихви и не е реалистично да ги изплатим в рамките на няколко месеца, може би е реалистично да рефинансираме или да ги обединим в един. Това е особенно смислено, когато единия кредит е кредитна карта. Преобразуването и в потребителски кредит, ще намали вероятността да посегнем отново към парите от нея.
  2. Стратегии спрямо вноската. – Нека имам два кредита от по 10000 лева. Единия е за 2 години, а другия за 10. Лихвата е еднаква и вноските са съответно 440 и 110 лева. Имам 1000 лева – по кой да ги внеса? Ако искам да намаля максимално лихвите, които ще платя, трябва да ги внеса по дългия кредит, но вноската ми ще намалее най-много с 11 лева. Ако искам обаче да си исвободя пари е по-добре да погася краткия – неговата вноска ще намалее с 44 лева и ще имам следващите 2 години по 44 лева повече разполагаеми.
  3. Предсрочно погасяване с фиксирана месечна вноска. Това е нещо, което лично аз прилагам по отношение на моите кредити и смятам, че работи много добре. Изисква се обаче доста дисциплина. Идеята е следната. Ако вноската ви по кредита е 1000 лева и срока е 20 години, обаче имате възможност да внасяте по още 1000 лева на месец, как да го направим? Това прави общо 2000 лева. Всеки месец се внасят общо по 2000 лева по кредита и при предсрочното погасяване се намалява вноската. Тоест първия месец имаме 1000 вноска + 1000 предсрочно. Втория 950 вноска и 1050 предсрочно. Третия 900 вноска + 1100 предсрочно и т.н. Каква е ползата от тази схема? Докато имаме възможност внасяме винаги по 2000 лева. Но ако някой месец възникне нужда от напредвидени разходи, имаме много по-малка вноска към банката и по-голяма разполагаемост. В същото време ако плащаме редовно, ще дойде момент, в който въпросните 1000 лева ще са повече от остатъка по кредита и ще го приключим. Този момент е точно същия, както и в случай, че всеки месец плащаме по 1000 лева предсрочно и намаляваме срока, и ще сме изплатили еднакво количество лихви и в двата случая.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.