Теодора Тодорова

Казвам се Теодора Тодорова. Завършила съм две магистратури – по ландшафтна архитектура и по финанси. В момента завършвам докторската си дисертация в сферата на биотехнологиите и молекулярната генетика. Като ландшафтен архитект на свободна практика разработвам инвестиционни проекти по част „Паркоустройство и благоустройство“. Член съм на Камарата на Архитектите и на Управителния съвет на Съюза на ландшафтните архитекти в България (СЛА). В свободното си време спортувам, готвя, поддръжам уебсайта на СЛА и посещавам семинари на различни теми – личностно развитие, НЛП, финанси, маркетинг.