Ясар Маркос

Ясар Маркос е обучител и коуч, фокусиран върху създаването на трансформации в своите клиенти. За трaнсформациите той казва, че това са положителните и трайни промени в хората. Целта му не е да създаде различен човек, а да премахне пречките, които го спират да се изявява в целия си блясък.