Росица Вартоник

Росица Вартоник има дългогодишен опит при разработването и реализирането на образователни проекти за повишаване на финансовата грамотност и информираност на различни аудитории и широката публика както и в областта на публичните комуникации, стратегическото планиране. Отговаряла е за публичните комуникации, финансовите образователни програми, както и за потребителския информационен център на Комисията за финансов надзор (КФН). Тя е участвала в разработването и реализирането на редица образователни програми и инициативи, сред които и наложилият се като успешен формат за ученици „Небанков финансов сектор България“ и в проекти на КФН за международно развитие. Росица Вартоник е била съветник по връзки с обществеността и публичното финансово образование на Файненшъл маркетс интернешънъл, изпълняващи проект „Регулации на капиталовите пазари“, финансиран от USAID.