Иван Петков

Иван Петков е дипломирам експерт счетоводител (ДЕС), регистриран одитор и бизнес консултант и още много неща НЕзабранени от закона. Опитва се да търси и изследва скрити и важни икономически зависимости. Застава зад нещата, които пише и говори, въпреки че са на шопски диалект. Работи за пари в : www.petkovandpartners.com Работи за по-възвишени цели в: www.blog.wealthoz.com

Здравето е богатство, но дали богатството е здраве?

Има ли връзка между държавните разходи за здравеопазване и продължителността на живот в различните държави? Направихме това изследване за да проверим, какви са ефектите от …

Прочетете още