За Стойне Василев

Стойне Василев, CIA, CFSA

294f6d8

Казвам се Стойне Василев и съм Финансов коуч и собственик на SmartMoney.bg. Имам повече от 11 години във финансовата сфера и по-конкретно в банковото кредитиране, одита на финансови институции и управление на риска в едни от най-големите международни компании. През всичките тези години съм помагал с моя опит и знания на хората и на бизнеса да управляват по-добре парите си.

ДЗИ Груп

В ДЗИ, която е най-голямата и най-старата застрахователна компания в България (основана е 1946 год.) започнах работа през ноември 2008 година, малко след придобиването й от белгийската финансова група KBC. Първоначално като Вътрешен одитор, а впоследствие и Главен вътрешен одитор и Ръководител на отдел „Вътрешен контрол”. Основната ми работа включва планирането и изпълненото на годишния план, които включва одитни ангажименти в различни направления от дейността на групата от компании.

Ролята на Вътрешният одит като част от третата линия на защита, е да добавя стойност и да помага на организацията да постигне своите цели чрез използването на систематичен подход за оценяване и подобряване на ефективността на процесите на контрол и управление на риска. Резултатът от всеки одитен ангажимент е доклад с препоръки към ръководството за подобряване на компанията.

Ърнст и Янг Одит ООД

Компанията е една от„Големите четири” (Big 4) одит и консултантски фирми в света. В нея работих като Старши одитор в периода от август 2007 год. до ноември 2008 год.

Основните ми задължения там включваха:

 • Изготвяне на план, стратегия, бюджет и разпределение на задачите в екипа за конкретните одит ангажименти.
 • Управление на одитни ангажименти, предимно на компании от финансовия сектор.
 • Мониторинг на напредъка по ангажимента, идентифициране на потенциалните проблеми и комуникирането им на мениджмънта.
 • Наставляване и управление на одит екипа (от 3 до 5 души, в зависимост от сложността и големината на одитните клиени).
 • Идентифициране на рисковете и пропуските във вътрешните контроли на компаниите и начините за отстраняването им.
 • Изготвяне на одитни доклади за съответствие с различни стандарти (IFRS, US GAAP, Sarbanes-Oxley).
 • Различни проекти в банковата сфера у нас и на Балканския полуостров.
 • Оценка представянето на членовете на екипа. Следене на развитието им и техните нужди от допълнителни знания и умения.

Отговорен одитор за следните клиенти:

 • Societe Generale Експресбанк
 • ING Пенсионно осигуряване
 • ING Животозастраховане
 • SOGE Life
 • Due diligence на голяма българска банка

БДО България ООД

Работих в БДО от декември 2005 год. до август 2007 год. В тази компания за първи път разбрах какво е одит. Въпреки, че е БДО не е много популярна в България, тя е 5-тата по големина мрежа от счетоводни и консултантски фирми в света. Първоначално там работих като Асистен одитор, а след това и като Старши одитор. Моите отговорности включваха:

 • Одитни ангажименти – от планирането до приключването и изготвянето на годишните финансови отчети.
 • Работа предимно с финансови институции с чуждестранни собственици.
 • Първоначално докладване на одит мениджър, а в последствие директно на един от съдружниците в компанията.
 • Данъчни консултации.

Отговорен одитор за следните клиенти:

 • TBI Group
 • ПОК Доверие – най-голямата пенсионно-осигурителна компания в България
 • ЗАД Булстрад
 • Epiq EA – компания с оборот от над 300 милиона лева.
 • Melexis – компания с оборот от над 100 милиона лева.

Райфайзен Банк България ЕАД

В тази банка съм работил като специалист „Корпоративни кредити” в периода от март 2005 год. до декември 2005 год. През този сравнително кратък срок успях, заедно с моите колеги да изградим един напълно нов клон в идеалния център на София. Привлякохме много клиенти, главно от държавните институции, но и много МСП и големи корпоративни клиенти. Портфейлът от кредити, който управлявах беше около 3 милиона евро. Основните ми задължения в Райфайзен Банк България ЕАД включваха:

 • Участие в преговорите и определянето на финансовите условия с мениджмънта на клиента и управление на всички аспекти от по взаимоотношенията с клиента.
 • Подготвяне на кредитни предложения, спазвайки стандартите и процедурите на Банката.
 • Изготвяне на пълен анализ за финансовото състояние на клиента.
 • Подготовка и правен анализ на предложените обезпечения.

ПроКредит Банк (България) АД

Това беше първата ми работа само няколко месеца след университета. Процеса по подбор беше наистина много тежък и за едно място се бореха около 100 човека. Там съм работил от септември 2003 год. до март 2005 год., първоначално като Експерт „Потребителско кредитиране”, а впоследствие и като Кредитен експерт МСП.

Certified Financial Services Auditor (CFSA)

cfsa-logo (1)Сертифициран одитор на финансови услуги станах през 2012 година с полагането на изпит в 4 основни дисциплини: банково дело, пенсионно осигуряване, инвестиционна дейност и застраховане. В тези дисциплини се изучават в дълбочина всички продукти, предлагани в посочените области, както и законодателните рамки, които ги регулират. Този сертификат ми донесе повече увереност в разбирането за условията и начините, при които се предлагат финансовите продукти.

Certified Internal Auditor (CIA)

CIA_logoСтанах сертифициран вътрешен одитор през 2011 година след двегодишен период и явяване на общо 4 изпита, покриващи всички аспекти от дейността на вътрешните одитори (включително Бизнес анализ, Иформационни технологии и Управленски умения в бизнеса). Това е единственият глобално признат сертификат за вътрешни одитори и се е превърнал в стандарт, с който експертите в областта на вътрешния одит доказват своята компетентност и професионализъм.

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)

accaЗаписах се за този сертификат през 2008 година, когато работех в Ernst&Young. ACCA е може би най-престижната и лесно разпознаваема абревиатура във финансовия свят. Тя гарантира високи познания, финансово-счетоводни умения, етичност и морал. Тя включва общо 14 дисциплини в областта на счетоводството, одита, бизнес управлението, данъците, правото и други. Към момента, аз съм точно по средата на процеса по сертифициране – имам необходимия опит, но ми остават още 7 изпита, за да стана член на ACCA.

Магистър по Корпоративен мениджмънт

Придобих магистърската си степен от Стопанката академия в периода 2005 – 2006 год. Програмата беше онлайн базирана (една от първите в България) и изключително практически насочена с много казуси, които се решаваха от членове на виртуални екипи, базирани в България, Сърбия и Румъния. Основните учебни дисциплини бяха: Управление на човешките ресурси, Онлайн бизнес, Предприемачество и Бизнес анализи. Завърших университета с отличен успех.

Бакалавър по Счетоводство и контрол

Бакалавърската си степен придобих в Югозападния университет от 1999 год. до 2003 год. Имах щастието да ми преподават едни от най-добрите професори по счетоводство, финанси и контрол. Основните дисциплини по време на следването бяха: Основи на счетоводството, Финанси, Търговско право, Данъчно право, Управленско счетоводство, Банково счетоводство, Финансов контрол и други. Завърших с отличен успех.

Техникум по икономика

Завърших техникума по икономика в родния ми град Перник през 1999 година в специалност „Банково, застрахователно и осигурително дело”. Там научих за първи път основните принципи на икономиката и бизнес процесите по време на един от най-трудните периоди за България за най-новата ни история (Виденовата зима, хиперинфлацията, финансовите пирамиди, замразяване на кредитирането, скока на долара и други). Това ми показа, че за да има успех един човек, трябва много добре да знае как да управлява парите си и как функционират финансовите пазари.

– Вещо лице към Софийски градски съд по Съдебна финансово-икономическа експертиза.

– Право да съставя Финансови отчети, съгласно Закона за счетоводството.

– Член на Института на вътрешните одитори в България.