Въпрос №7

Отговорът на Въпрос №6 е B. Пасивното управление също изисква да се следят инвестициите и ако е необходимо да се ребалансира тяхното съотношение.

Въпрос №7: Стратегията на кутиите разпределя вашите инвестиции в следните кутии:

A. Текущ доход, сигурност и растеж.

B. Акции, депозити и в брой.

C. Нисък риск, среден риск и висок риск.

D. Нито едно от изброените.

Резултати от теста