Въпрос №6

Отговорът на въпрос №5 е B.

Въпрос №6: Пасивното управление е добра стратегия за инвеститори, които не искат да се занимават с ребалансиране?

A. Вярно

B. Невярно

Следващ въпрос