Въпрос № 5

Отговорът на въпрос №4 е B.

Въпрос №5: Да знаете кога да ви да продадете инвестицията ви зависи от вашата способност да анализирате:

A. Миналите резултати.

B. Бъдещото представяне.

Следващ въпрос