Въпрос № 4

Отговорът на Въпрос №3 е C.

Въпрос №4:Каква е основната стратегия, която трябва да използваме, за да избегнем феномена „Купи скъпо и продай евтино”?

A. Да следваме пазара.

B. Ребалансиране на портфейла от инвестиции.

C. Пасивно управление на нашите инвестиции.

D. Да се доверяваме на инстинктите си.

Следващ въпрос