Хеджиране

17.12.2013

Инструменти за хеджиране на риска

По повод на риска веднъж чух да казват следното: „С риска можеш да правиш само три неща: да го поемеш, да го избегнеш или да […]