Тарикати

12.09.2016

7 милиона тарикати

Според речниците, които използвам, думата „тарикат“ означава „безцеремонен, хитър и нахален човек“. Преди повече от 120 години Алеко Константинов събира всички отрицателни черти на българина […]
21.05.2014

Тарикати на дребно

Тази статия е мотивирана от една случка от последните дни, която не, че много ме учуди – по скоро ме накара още повече да се […]