Регистрация

11.04.2024

Защо е важно да регистрираме търговската си марка?

Темата за защита на нашия бранд става все по-актуална и все повече български компании се възползват от правото да си да регистрират собствена търговска марка. […]