Икономическа конституция

24.09.2014

Един незададен въпрос…

С мъка на душата сядам да пиша следващите редове. Един възрастен българин на 93 години, съвременник, свидетел и участник (според израза на Петко Бочаров) в […]