Бизнес и право

20.02.2014

Какво трябва да знаем за упълномощаването?

Всеки от нас в ежедневието си извършва действия от чуждо име и за чужда сметка. Често пъти ние без да обръщаме внимание извършваме действия по […]