Стъпка 8: Как да управляваме нашия портфейл от инвестиции – тест

Преди да преминем към теста, нека направим едно кратко обобщение на нещата, които научихме до тук:

– Финансовото образование е най-големия ви акитв.

– Инвестирайте в активи, които са в съответствие с вашата поносимост към риска.

– Диверсифицирайте вашите инвестиции.

– Ребалансирайте поне веднъж годишно.

– Забавлявайте се докато се учите да инвестирате.

Въпросите са общо 7 и ако имате поне 4 верни отговори, вие притежавате знанията успешно да прилагате представените инвестиционни стратегии. За да разберете отговора на въпроса, натиснете бутона за следващия.

Въпрос №1: Ребалансирането е нужно, защото:

A. Искате разпределението на активите във вашия портфейл да е в съответствие с вашите нужди.

B. Задържането на една инвестиция за дълго време е лоша стратегия.

C. С времето, първоначалното съотношение между активите във вашия портфейл се променя.

D. Отговори A & C.

Следващ въпрос