Нашата мисия

Мисия

Нашата мисия е да помагаме на хората да постигат целите си и сами да определят бъдещето си чрез подобряване на тяхната финансова грамотност.

Визия

Чрез споделяне на нашите знания да подобряваме финансовата култура в България и да се превърнем в най-големия доставчик на финансови знания у нас за всички възрасти.

Ценности

Ние вярваме, че знанието е най-голямото богатство и то трябва да се споделя, за да може повече хора да се възползват от него. Само така ще израснем като раса и като човешки същества.

Ние вярваме, че всеки може да постигне нивото на финансово богатство, което да го удолетворява, прилагайки прости правила и стъпки.

Ние вярваме, че финансовата свобода е въпрос на избор и всеки може да я постигне, стига да я пожелае и да извърви пътя до нея.

Ние вярваме, че щедростта и благотворителността са изконни човешки качества и ги прилагаме във всички наши действия.

Ние вярваме, че свободата във всичките й форми е основно право на всеки човек. В 21 век свободата е застрашена и все повече хора са роби на своите вещи и навици. Това е доброволно робство и хората сами избират своите господари и сами купуват стоките, които ги заробват още повече. Животът на кредит се е превърнал в нещо нормално. Ние помагаме на хората да се освободят от това робство и сами да определят бъдещето си.

Ние вярваме, че всеки човек трябва да осигури за себе си баланс между професионалния и личния си живот. Никой в края на живота си не съжалява, че е работил по-малко от необходимото, а за това, че не е имал достатъчно време за близките и приятелите си. Чрез по-доброто управление на личните си финанси, ние помагаме на хората да се наслаждават на важните събития в живота си и да не се притесняват как ще ги финансират.

Ние вярваме, че клиентите са най-важните хора и са основната причина за съществуването на нашия бизнес. За да отговорим на техните желания и потребности, ние предлагаме индивидуален подход към всеки един клиент. Няма стандартен договор и текст с дребен шрифт.

Ние вярваме, че дългосрочните взаимоотношения с всички партньори ще ни позволят да се развиваме и да постигаме нашите цели. Честните и безпристрастните съвети към нашите клиенти ще ни помогнат да изградим взаимоотношения, базирани на взаимно доверие и уважение.

Ние вярваме, че професионално и личностно развитие не са просто модерни думи. Те са в основата на нашия бизнес модел. Ние вярваме, че всеки човек иска да постигне максимума на своите възможности и ние му помагаме да го направи със знанието, което притежаваме.