Стъпка 3: Правила за ребалансиране

Няма установени правила за ребалансиране и вие трябва да си ги създадете сами. Ние ви предлагаме два варианта, които може да ползвате:

  1. Ребаланиране веднъж на година (или на друг период, избран от вас – например 6 месеца, но не по-често). Всеки път, когато купувате или продавате активи, това е свързано с определени разходи по прехвърлянето и прекалено честото ребалансиране на портфейла ви няма да донесе очакваните ползи от тази стратегия.
  2. Изберете обхват, в който не нарушавате първоначалната си стратегия (например 8%). Ако теглото на даден инструмент е намаляло с 6%, не се тревожете. Но, ако то се е повишило с 10%, е време за ребалансиране, за да се върнете към първоначалните съотношения в портфейла.

Досега, най-вероятно имате различни активи във вашия реален или демо портфейл. Отделете малко време, за да изчислите дали те са запазили първоначалното си съотношение. Ако не са, знаете какво да правите – ребалансиране.

Следваща стъпка