Георги Държанлиев

Георги Държанлиев е един от ръководителите на 120000.BG, която инициатива той определя като своя най-голям принос за предприемаческата екосистема в страната и прогресивна възможност за проекта на всеки предприемач, собственик на малък бизнес и НПО. Познат е и като един от двамата основатели на pravatami.bg. Експертизата на Георги е в областта на неправителствените организации, търговските дружества, уеб проектите и тяхното финансиране. Завършил е право, финанси и маркетинг. През 2015 г. получи първа награда в състезанието “Rinker’s Challenge” на ФПББ, грамота “Джон Атанасов - за проекти с голям обществен принос” от Президента на Република България и бе награден като TOYP (Десетте най-изявени млади личности на България) от JCI Bulgaria в категория “Бизнес, икономика и предприемачество”. Георги е съдействал на стотици предприемачи да структурират ефективно от юридическа страна проектите си, за да могат да достигат до различни възможности за развитие. Именно това е и мисията на 120000.BG - да подпомогне прогреса на полезни за обществото ни проекти. Георги вярва, че няма невъзможни неща, стига да има правилна нагласа, фокус и постоянно учене.