Стефан Велев

24.09.2014

Един незададен въпрос…

С мъка на душата сядам да пиша следващите редове. Един възрастен българин на 93 години, съвременник, свидетел и участник (според израза на Петко Бочаров) в […]
14.08.2014

История и училищна реформа

Наскоро министърката на просветата направи изявления за възможността да има само по един учебник по даден предмет и спомена, че по въпроса има голяма съпротива […]
07.08.2014

Пенсиите през историческия поглед – част 2

В първата част на статията започнахме разказа на Стефан Велев (или дядо Стефан) за икономическата история на България след 1944 година. Сега представяме нейното продължение, което […]
23.07.2014

Пенсиите през историческия поглед

След като първата статия на дядо Стефан (който е на 93 години) предизвика много голям интерес, днес публикуваме продължението с икономическата история на България (а […]