Стъпка 2: Ребалансиране на инвестиционен портфейл

След като веднъж сте разпределили парите си в различни инвестиционни инструменти и вашият портфейл е готов, може да го оставите и да забравите за него до момента, в който ще ви потрябват пари?

Ами, не точно. Ако различните ви активи нарастват с един и същ темп, това би било вярно. Но на практика, част от тях ще се представят по-добре от останалите. Това означава, че с течение на времето, съотношението между вашите активи ще се промени.

Нека разгледаме един пример, за да демонстрираме това:

Вашият портфейл от 10,000 лева е разпределен в 5 облигации по 1,000 лева на компания „Мебелни магазини” АД и 100 акции по 50 лева на компания „Детски играчки” АД. Това означава, че съотношението между облигации и акции е 50:50 и вие искате да си остане такова.

1

Нека да приемем, че цената на облигациите остава на същото ниво, а акциите на „Детски играчки” АД се повишават до 75 лева на акция. Това е страхотна новина, защото вашия портфейл е вече на стойност 12,500 лева, но делът на акциите е нараснал на 60% (=7,500/12,500), а тази на облигациите е 40%. За да се придържаме към първоначалното съотношение между различните инструменти, трябва да ребалансираме нашия портфейл, т.е. да го върнем в първоначалното равновесно състояние.

2

Не е нужно това да става при всяко движение в цените на нашите активи. Ако първоначално сте задали например 50% дял на акции, ако те се движат между 47% и 53% не е нужно да правите нищо.

Но, ако отклонението е прекалено голямо и новото съотношение се разминава с вашата поносимост към риска и очакваната доходност, трябва да ребалансирате. В горния пример, трябва да продадете акции на „Детски играчки” АД за 1,250 лева и да купите облигации за същата стойност на „Мебели” АД. Така, двата инструмента отново ще са в съотношение 50:50, а като стойност това е по 6,250 лева в акции и облигации.

Следваща стъпка