Въпрос №3

Отговорът на Въпрос № 2 е B.

Въпрос №3: Основно правило е да ребалансирате портфейла си поне веднъж годишно. Защо да не го правим по-често?

A. Защото ребалансирането на инвестициите ни около Нова година е най-доброто време да го направим.

B. Защото искате да видите как вашите инвестиции сами се връщат на оптималните си съотношения.

C. Защото всеки път, когато ребалансирате вашия портфейл имате разходи за такси и комисионни.

D. Защото не е забавно.

Следващ въпрос