Правила на сайта

Ние в SmartMoney.bg вярваме, че коментарите могат да бъдат ценно съдържание, но за да са наистина добавена стойност и за читателите, и за нас, те трябва да бъдат смислени и по темата на статиите.

Поради тази причина сме въвели общи правила за коментиране. Тяхното спазване ще се следи непрекъснато от нашия екип. Моля, прочетете политиката ни за коментиране, преди да оставите вашия коментар.

Какви коментари са добре дошли?

Сайтът SmartMoney.bg e платформа за финансово образование и се стреми към приятелска и комфортна атмосфера за всички. Интелигентните, добронамерени и задълбочени дискусии и коментари на сайта са добре дошли. Ние сме ревностни защитници на свободата на словото и всеки има правото да изрази своето мнение по темата на съответната статия, стига то да е конструктивно и уважително към всички страни.

Какви коментари няма да се толерират?

В SmartMoney.bg няма да се толерират коментари на хора, които системно нарушават добрия тон. Ако вашите коментари са от подобен характер, ще бъдете изключени от общността на коментиращите.

Няма да се толерират и коментари, които:

– Съдържат обиди и/или атаки към другите. Подобни коментари ще бъдат изтривани.

– Не са на кирилица и на български език. Оправданието, че на компютъра ви не е кирилизиран не се приема. Такива коментари ще бъдат изтривани.

– Призовават към насилие или омраза по какъвто и да било групов признак (социален, етнически, религиозен, професионален и други), както и към нарушаване на Конституцията и законите на Република България. Логично, коментарите, съдържащи подобни изказвания, ще бъдат изтривани.

Ако някой от вашите коментари не нарушава тези правила, но въпреки това е изтрит, може да се свържете с нас на info(at)smartmoney.bg и ако е допусната грешка, ще я коригираме.