Стъпка 6: Стратегии за управление инвестициите

И така, вие вече знаете кога да задържите една инвестиция и кога е време да се разделите с нея. Вече сте готови да се качите на следващото стъпало в управлението на вашия портфейл. Първо ще разгледаме два противоположни начина за управление на активите: активен и пасивен.

Активно управление

Някои от инвеститорите предпочитат да са доста активни в управлението на техните пари. Те непрекъснато купуват и продават различни инвестиции.

Сред тези хора има и такива, които виждат „голямата картинка”. Те си избират определени сектори от икономиката (като производство на лекарства, търговия на дребно или други), които смятат, че те ще се справят добре в дългосрочен план. След като са се насочили в определен отрасъл, те внимателно избират отделни компании от него.

След това те следят представянето само на тези компании (като често пренебрегват различни събития, които засягат целия пазар). Те вярват, че цените на акциите, които са избрали ще се покачват, независимо от временните колебания на пазара.

Пасивно управление

Хората, които са избрали пасивно управление на техните пари, купуват различни активи и не следят постоянно тяхното представяне, а само на определен период (над една година). Те обикновено купуват взаимни фондове, които следят определен борсов индекс, защото те имат ниски такси за управление.

Дори пасивното управление изкисква… управление. И при този начин е необходимо да следите вашите инвестиции и ако е необходимо да направите ребалансиране на вашия портфейл.

Следваща стъпка